Vodafone Business 2022’de 2.2 Milyon Kurulsal Müşteriye Tahlil Sundu

Finanstan perakendeye her bölümün gereksinimine uygun tahlil sunan Vodafone Business, 2022’de de işletmeleri dijital geleceğe hazırlamaya devam etti. Bulut teknolojileri, objelerin interneti ve siber güvenlik alanlarıyla birlikte işletmelere özel sunduğu tahlil ve servislerden son 1 yılda 2.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. 

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, 2022 yılında da müşterilerini geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam etti. Vodafone Business’ın bulut teknolojileri, objelerin interneti ve siber güvenlik ve birlikte işletmelere özel sunduğu tahlil ve servislerden son 1 yılda 2.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. İşletmelerin öncelikle iş süreçlerini kesintisiz ve inançlı biçimde sürdürebilmelerini sağlayan Vodafone Business, farklı dallarda faaliyet gösteren şirketlerin muhtaçlıklarını tahlil ederek sunduğu uçtan uca tahlillerle rekabet avantajı sağlamalarına takviye oluyor.

Vodafone Türkiye İcra Şurası Lider Yardımcısı Hasret Kestioğlu, geride bıraktığımız 2022 yılını şu formda kıymetlendirdi:

“İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla Vodafone Business olarak, 2022 yılında daha uygun bir gelecek için adımlar attık ve dijital dönüşümün hızlanmasına katkı sağladık. Farklı kesimlerde faaliyet gösteren şirketlerin gereksinimlerini bir muteber teknoloji danışmanı yaklaşımıyla tahlil ederek başta ilişki, bulut teknolojileri, IoT ve siber güvenlik olmak üzere sunduğumuz uçtan uca tahlillerle kendi işlerine odaklanmalarına takviye olduk. 5G Özelleştirilmiş Taşınabilir Şebeke ile işletmeleri yeni kuşak irtibat altyapısı ile buluşturduk. IoT tahlillerimiz ile işletmelerin iş süreçlerindeki verimliliklerini artırmasına imkan sağladık. Bulut tahlillerimiz ile müşterilerimize daha inançlı ve esnek bir dijital altyapı sunduk. KOBİ’lerin daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici raporlar hazırladık ve kritik paydaşlarla istişare ettik. Her işletmenin muhtaçlığına uygun, şahsileştirilmiş farklı tahliller sunarak verimliliklerini artırdık. Farklı bölümlerde faaliyet gösteren şirketlerin gereksinimlerini tahlil ederek sunduğumuz uçtan uca tahlillerle rekabet avantajı sağlamalarına 2023 yılında da dayanak olmaya devam edeceğiz.”

Bulut teknolojilerinde %120 büyüdü

Vodafone Business, sunduğu bulut teknolojileri hizmetleriyle 2022 yılında %120 büyüme gerçekleştirdi. Tüm dünyada 28 ülkede toplam 800 bin m2 bilgi merkezi alanı ile hizmet veren Vodafone Business, Türkiye’de İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir’de yer alan bilgi merkezlerine, yılın sonuna gerçek açılışını gerçekleştirdiği Ankara’yı da ekleyerek data merkezi sayısını 4’e çıkardı. Daha süratli ve kaliteli hizmet verebilmek için verdiği yönetilen hizmetler servislerini dijitalleştiren Vodafone Business, sanal sunucu kurulumunu işletmelerin kendi kendine azamî 30 dakikada yapacakları self servis müşteri portalını da devreye aldı. Altyapının yanında, IT hizmetleri tarafında yaklaşık 250 kişilik bir takımla yönetilen hizmetler alanında da müşterilerine hizmet veren Vodafone Business, sunucuların izlenmesi, idaresi, data tabanı idaresi, yedeklenmesi üzere uçtan uca tüm hizmetleri 7/24 olarak kurduğu hizmet yapısıyla verirken hizmetlerini de özel araçlar üzerinden 180’in üzerinde metrik ile izliyor. Vodafone Business tüm bilgi merkezlerinde %100 yenilenebilir güç kullanıyor.

Red Bulut platformu hayata geçirildi

Kaynakları kısıtlı olan KOBİ’lerin dijitalleşme seyahatinde gereksinimlerinin belirlenmesinde bir dayanağa ve beraberinde bir danışmana muhtaçlığı olmasından yola çıkan Vodafone Business, muhtaçlığı olan hizmeti tek bir noktadan satın almak isteyen KOBİ’lerin işlerini büyütmelerini ve dijitalleşmelerini sağlayacak bulut tabanlı yazılımlara tek bir platformdan ulaşabileceği, derinlemesine bilgi edinme tecrübesini dijital olarak yaşayabileceği ve eserlerin ayrıntılarına erişip bilgi alabileceği Red Bulut platformunu işletmelerin hizmetine sundu. Hibrit bir pazaryeri olan Red Bulut, KOBİ’lerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlayan araç ve yazılımların tek bir noktada yer aldığı ve KOBİ’lerin dijitalleşme gereksinimlerini tek bir noktadan karşılayabildiği bir platform. Birebir vakitte bir KOBİ kalkınma projesi olan Red Bulut ile Vodafone Business, önümüzdeki yıl KOBİ’lere yönelik eğitimler, demolar ve chatbot’lar sunmayı hedefliyor.

Kurumsal müşterilere dijitalden çizgi satın alma hizmeti sunmaya başladı

Vodafone Business, kesiminde bir prensip imza atarak dijitalden çizgi satın alma kanalını kurumsal müşteriler için hizmete açtı. Vodafone Business, dijitalden sınır satın alma hizmeti ile kurumsal müşterilerinin rastgele bir şubeye gitmeden bulundukları yerden sınırlarını süratli ve kolay bir halde Vodafone’a taşımalarına imkân sağlıyor. Kurumsal müşteriler web sitesi üzerinden tarifeleri ve tarifelerle ilgili tüm ayrıntıları inceledikten sonra kısa bir müddet içinde sınır taşıma ya da yeni çizgi satın alma süreçlerini başlatabiliyor. Çizgisini taşımaya karar veren kurumsal müşteriler ‘Vodafone’lu Ol’ butonuna tıklayarak tarifeleri ve fiyatlarını görebileceği bir sayfaya yönlendiriliyor. Müşteriler her bir çizgi için farklı bir tarife seçimi yapabiliyor. Yeni sınır alımı yapıldığında ise numara arama seçeneği sayesinde müşteri numara havuzundan istediği çizgisi seçebiliyor. Son kademede ise müşterilerden yasal evrakların alınması, SIM kartların teslimi için işyeri adreslerine kendilerinin belirlemiş olduğu randevu saatinde kurye ile hizmet veriliyor. Böylelikle müşteri bulunduğu yerden ayrılmadan süreçlerini süratlice tamamlayabiliyor.

‘Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri’ Raporu yayınlandı

Türkiye iktisadında değerli bir yükü bulunan KOBİ’lerde dijitalleşme yoluyla elde edilecek verimlilik artışları ve performans kazanımlarının, ülkemizin ekonomik büyümesi açısından kritik bir role sahip olduğundan yola çıkan Vodafone Business, Türkiye’de dijitalleşmenin KOBİ’lerin performansını nasıl etkilediğini anlamak ve bu alandaki muhtaçlıkları belirlemek maksadıyla Siyaset Tahlil Laboratuvarı ile birlikte ‘Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporu’nu hazırladı. Araştırma sürecinde elde edilen bulgular ile ülkemizin dijitalleşme konusunda genel performansının yanı sıra KOBİ’lerin dijitalleşme yetkinlikleri ve gereksinimleri kapsamlı bir biçimde yorumlandı. Ankete katılan firmaların yaklaşık dörtte üçü dijitalleşme konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. KOBİ’lerin dijitalleşme yolunda en fazla yatırım yaptığı tahlillerin başında siber güvenlik sistemleri geldi. Yapılan yatırımların yanında dijitalleşmeyi getiren temel çerçevelerden biri ise firma kültürü olarak karşımıza çıktı. KOBİ’ler dijitalleşme yatırımı yaparken en değerli üç beklentisini, verimlilik artışı, ciro artışı ve tüketici beklentilerini karşılamak olarak belirtti.

‘Dijital Danışmanım’ KOBİ’lerin hizmetine açıldı

Vodafone Business, ‘Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri’ raporundan yola çıkarak işini büyütmek isteyen KOBİ’lerin uçtan uca teknoloji ortağı ve dijitalleşme süreçlerinde emniyetli danışmanı olmak maksadıyla Dijital Danışmanım platformunu hayata geçirdi. Vodafone Business, Dijital Danışmanım platformuyla KOBİ’lere, ‘Dijital Hünerler ve Verimlilik’, ‘Dijital Güvenlik’ ve ‘Uzaktan Çalışma’ olmak üzere 3 farklı alanda hizmet veriyor. ‘Dijital Maharetler ve Verimlilik’ alanında KOBİ’lere verimlilik sağlamak, müşterileri web sitesine çekmek, çevrimiçi hizmet sunmak ve mevcut teklifleri geliştirmek üzere temel ögelerde bilgi veriliyor. ‘Dijital Güvenlik’ alanında, KOBİ’lere çevrimiçi güvenlik ve siber dolandırıcılık mevzularında bilgi sunularak, ne cins bir muhafazaya muhtaçlıkları olduğu, çevrimiçi ortamda nasıl inançta kalacakları ve riskleri çalışanlara nasıl iletecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuluyor. ‘Uzaktan Çalışma’ alanında ise KOBİ’lere çalışanlarının iş birliği içinde nasıl çalışacakları, motivasyonlarını nasıl koruyacakları ve çalışanların refahının hangi olumlu adımlarla desteklenebileceği bahislerinde yol gösteriliyor. Vodafone Business, Dijital Danışmanım platformu ile önümüzdeki yıl 10 binden fazla bireye yarar sunmayı hedefliyor.

Garter tarafından IoT başkanı seçildi

Vodafone Kümesi, bağladığı obje sayısı prestijiyle dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı pozisyonunda. Şu anda 190 ülkede 150 milyondan fazla objeyi birbirine bağlıyor. Bu sayı Türkiye’de ise 3 milyonu aştı. 2013 yılında birinci sefer IoT alanında Gartner tarafından önder seçilen Vodafone Business, üst üste 8 yıldır da Objelerin İnterneti İrtibat Servislerinde başkan seçilmeye devam ediyor. 2022 yılında Dünya Çapında Yönetilen IoT İrtibat Servisleri için Gartner tarafından ‘Customers Choice’ seçilen Vodafone Business, Türkiye’de IoT pazarına taraf vermeyi en değerli misyonlarından biri olarak görüyor. 

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve medikal gaz tedarikçisi Linde Gaz, temaslı araç teknolojisiyle araçları akıllandıran ve sürüş güvenliğini sağlamaya dayanak veren Vodafone Business şoför davranış tahlili tahlilini kullanıyor. Linde Gaz’ın raporlamasına nazaran Vodafone Business’ın bu tahlili bugüne kadar toplam 1.725 adet hadiseyi engelledi ve operasyonu potansiyel hadise olmadan evvel durdurdu. Bu da her ay yaklaşık 61 adet ve günlük 2 adet potansiyel hadisenin önüne geçildiğini, günlük olarak da 1 insanın hayatının kurtarıldığını gösteriyor. 

Birçok büyükşehir belediyesi ile çalışan Vodafone Business, gereksinime özel projeler gerçekleştirdi. Tek kentte; 15 bin taksi kamerası, 7 bin toplu taşıma kamerası, 3 bin trafik sinyalizasyonu, 2 bin 500 akıllı durak, 4 bin akıllı sayaç, 3 bin 500 akıllı bisiklet olmak üzere toplam 35 bin objeyi akıllı hale getirdi.

Bir FMCG firması için alandaki buzdolaplarında manzara sürece ve yapay zekâ teknolojileri kullanılarak dolap içindeki farklı markaların stoklarını takip eden Vodafone Business, dolabın içinde ele alınma müddetlerini, geri bırakılma ve geri alınma oranlarını hesaplayabiliyor.

Red Güç ile %30’a varan tasarruf elde edildi

Vodafone Business’ın Red Güç tahlili; elektrik tüketen aygıtların güç takibinin yapılabilmesini, şubeler, makineler ortası mukayeseli raporlamaların yapılabilmesini, makinelerin güç tüketiminin uzaktan izlenebilmesini, geçmişe yönelik tüketimin görülebilmesini, klimaları uzaktan denetim ederek istenilen dereceye otomatik ayarlanabilmesini, iç-dış aydınlatmaların tek tuşla uzaktan yönetilebilmesini, reaktif güç takibini ve alarm sistemleri ile istenmeyen tüketimlerin önüne geçilebilmesini sağlıyor. Bu sayede de Red Güç tahlilini kullanan kurumlar güç maliyetlerinde %30’a varan tasarruf elde edebiliyor. 

MEXT’te Teknoloji Tecrübe Alanı kurdu

Vodafone Business, 2022 yılı sonlarına gerçek 5G sağlayıcısı olduğu, Türkiye’nin birinci dijital üretim tesisi MEXT’in içinde özel bir kısımda ‘Teknoloji Tecrübe Alanı’ kurdu. Teknoloji Tecrübe Alanı’nda, ziyaretçiler interaktif senaryolar ile Vodafone Business’ın üretim, perakende, finans, lojistik üzere farklı bölümlerde uçtan uca teknolojik tahlillerini inceleyebiliyor. Reflexive Board’da 5G’yi eğlenceli bir formda deneyimleyebiliyor. MEXT içerisinde sunulan, dördüncü sanayi ihtilali için küresel ölçekte en tesirli dijital olgunluk kıymetlendirme programlarından biri olan SIRI (Smart Industry Readiness Index) Vodafone Business müşterilerine özel olarak indirimli sunuluyor. Vodafone Business burada kendi IoT ve Bulut tahlillerini de fabrikaya entegre ederek SIRI’de çıkan dijitalleşme planı ile üretim tesislerinin Vodafone eserlerini birebirde deneyimleyebilmelerini sağlıyor. Önümüzdeki periyotta Teknoloji Tecrübe Alanını ziyaret eden kurumsal müşterilere özel workshoplar yapmayı planlayan Vodafone Business, düzenlediği workshoplarda makul husus başlıkları üzerinde şirketlerin karar vericileri ile işlerinde karşılaştıkları çözmesi sıkıntı olan sıkıntılara tahlil bulmayı hedefliyor.

Organize sanayi bölgelerinin dijitalleşmesine öncülük etti

Vodafone Business, organize sanayi bölgelerinde yer alan işletmelerdeki yöneticilerin ve çalışanların dijital bilgi düzeyini anlamak, şimdiki dijital trendler hakkında onları bilgilendirmek ve Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri genelinde işletmelerin muteber danışmanı olmak maksadıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile bir proje başlattı. Gerçekleştirilen proje kapsamında Vodafone Business, organize sanayi bölgesi idarelerine ve bölgelerde yer alan şirketlerin çalışanlarına yönelik, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile online ‘Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı’ düzenledi. Eğitimlerde, Dijital Dönüşüm ve Sanayicilere/KOBİ’lere Tesiri, Dijital Strateji ve Dijital İş Modelleri, Sanayi 4.0 ve Temelleri, Objelerin İnterneti, Bulut Bilişim, 5G ile Robotik Süreç Otomasyonu, Siber Güvenlik, Üç Boyutlu Yazıcı, Dijital İkiz ve Simülasyon, Blockchain, Dijital Liderlik/Dijital Kültür/Dijital İK ve Dijital Pazarlama bahisleri ele alındı. Eğitim sürecinin başında ve sonunda yapılan testler ile çalışanların dijital farkındalık seviyeleri ölçüldü. Verilen eğitimlerle Vodafone Business’ın dijitalleşmesine öncülük ettiği kişi sayısı 1000’e ulaştı. Vodafone Business, önümüzdeki devirde de Türkiye genelindeki OSB idarelerinin ve OSB’lerde yer alan firmaların muteber dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmaya devam edecek.

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Read Previous

Bayraklı’da kilit parke seferberliği!

Read Next

İstanbul Başakşehir’den Amatör Kulüplere Hoş Haber

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular