TTB’den Yeni Yönetmelik ile Daha da Artan Ek Ödeme Adaletsizliğinin Ortadan Kaldırılması İçin YÖK’e Yazı

TTB’den Yeni Yönetmelik ile Daha da Artan Ek Ödeme Adaletsizliğinin Ortadan Kaldırılması İçin YÖK’e Yazı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni ek ödeme oranlarının hak kayıplarına yol açması üzerine meslektaşlarımızdan gelen şikayetler ile ilgili 16 Ağustos 2022 günü Yükseköğretim Şurası (YÖK) Başkanlığı’na bir yazı iletti.

TTB’nin emekliliğe yansıyan, teminatlı ve tek ödemeyi savunduğunun hatırlatıldığı yazıda, “Mevcut durumda ve eşitsizliğin oluşmaması ismine; kanun ile belirlenen ödemenin hak sahiplerine yapılması ile Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllara Ait Yönetmelikte de kanun yayın tarihi gözetilerek geriye dönük hak kaybı yaşanmaması gözetilerek değişiklik yapılması” istendi.

TTB’nin YÖK’e yazdığı yazı

7411 sayılı Sıhhatle İlgili Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.6.2022 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 6. Hususu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci unsurundaki ek ödemeyi belirleyen oranlar değiştirilmiştir. Kanunun 13.
Unsuruna nazaran yapılan değişiklik Kanunun yayımını takip eden ayın on beşinde (15.7.2022) yürürlüğe girmiştir.
Meslektaşlarımızdan gelen müracaatlarda, Kanun kararının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle belirlenen ödemenin kendilerine yapılmadığı belirtilmektedir. Türk Tabipleri Birliği olarak emeğimizin karşılığının emekliliğe yansıyan, teminatlı ve tek kalemde ödenmesini savunmakla birlikte mevcut durumda ve eşitsizliğin oluşmaması ismine; Kanun ile belirlenen ödemenin hak sahiplerine yapılması ile Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Metot ve Temellere Ait Yönetmelikte de Kanun yayın tarihi gözetilerek geriye dönük hak kaybı yaşanmaması gözetilerek değişiklik yapılması için gerekli çalışmanın yapılmasını bekler, çalışmalarınızda muvaffakiyetler dileriz. (BSHA)

Read Previous

Bakan Koca, 75. Dünya Sıhhat Asamblesi’ne Katıldı

Read Next

Bakan Özer Eğitim Gündemini Kıymetlendirdi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular