Ticaret Bakanlığı’ndan ihracatçılara yeni takviyeler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; son yıllarda dünya ticaretinin; yapısı, rotaları ve öne çıkan aktörleri prestijiyle global salgın, ticaret savaşları ve siyasi tansiyonların gölgesi altında süratli dönüşüm süreci içinde olduğu belirtilerek, “Ülkemiz, değişen global şartların ortaya çıkardığı fırsatlar ve tehditlere ait izlediği yanlışsız strateji ve siyasetler aracılığıyla bu süreçte hem dünya ticaretinden aldığı hissesi artırmış hem de dünya ticaretindeki merkezi pozisyonunu güçlendirmiştir. Gerçekten 2021 yılında yüzde 32,8 oranında artarak 225,2 milyar dolara ulaşan ihracatımız, 2022 yılının birinci yarısında 125,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Her geçen gün güçlü performansını üstlere taşıyan ihracatımız yıl sonu maksadı olan 250 milyar dolara adım adım ilerlemektedir” denildi.

‘İHRACATIN TABANA YAYILMASI DESTEKLENECEK’

Küresel şartlarda yaşanan süratli dönüşüm sürecinde ihracatçıların ihracata yönelik devlet yardımlarına her zamankinden daha süratli ulaşabilmeleri ve daha faal yararlanabilmelerinin kıymetli olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

“Bu çerçevede, bugüne kadar farklı birçok mevzuat aracılığıyla bakanlığımızca yürütülen ve birçok ihracatçımıza muvaffakiyetle dokunan ihracata yönelik devlet yardımlarımız, yeni bir bakış açısıyla değişen global şartlara adapte edilmiş, dış ticaret ekosisteminin ihtiyaçlarına uygun yeni takviye düzenekleri ilave edilerek ‘İhracat Takviyeleri Hakkında Karar’ ismi altında 18 Ağustos 2022 tarihli 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu surette halihazırda uygulanan takviye programlarına ait mevzuat daha kolay anlaşılır, yalın ve duru hale getirilirken içerik açısından ise şimdiki gelişmelere ahenk sağlayan, bütüncül, yenilikçi ve esnek bir sistematiğe sahip tek bir Cumhurbaşkanlığı Kararı çatısında toplanmıştır. Sade, bütüncül ve fonksiyonel bir yapıya sahip yeni karar, bakanlığımızca ihracatın tabana yayılmasını, ihracatçılarımızın yeni muhtaçlıklarını karşılayarak süratli aksiyon alınmasını ve geliştirilen yeni dayanaklar ile günümüz değişen şartlarına ve dinamiklerine süratli ahenk sağlanmasını destekleyecektir.”

YENİ DESTEKLER

‘İhracat Dayanakları Hakkında Karar’ ile ihracatçılara yönelik yeni takviye düzeneklerinin da yürürlüğe konulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Pazara Giriş Projesi Hazırlama Takviyesi: İhracata yeni başlayan yahut gelişime açık olan ihracatçılarımızın sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak hedefiyle maksat pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor masrafları desteklenecektir. Çok Kanallı Zincir Mağaza Dayanağı: Perakende kesiminde faaliyet gösteren ve mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmalarımızın yurt dışı pazarlarda daha süratli büyümeleri ve ihracatlarını artırabilmeleri için, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, ünite kira, kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon, franchise masrafları desteklenecektir.

İhracat Konsorsiyumları Dayanağı: KOBİ’lerimizin eserlerini global pazarlara ihraç etmesine aracılık etmek, ihracatçılarımızın ortak hareket ederek yeni pazarlara açılmalarını ve uzmanlaşma temelinde ölçek iktisadı oluşturmalarını sağlamak üzere geliştirilen bu yeni dayanak düzeneği ile konsorsiyuma mevzu eserlerin yurtdışı tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ait masrafları desteklenecektir.”

‘EKONOMİMİZE İVME KAZANDIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR’

Karar ile yeni dayanaklara ilaveten mevcut takviyelerde de güçlendirmeler ve değişiklikler yapıldığı belirtilerek, “Tüm dayanak ögelerinde maksat ülkelere yönelik dayanak oranları ek 25 puana kadar artırılmıştır. Ünite kira takviyesine paylaşımlı ofislere ait üyelik aidatı dahil edilmiştir. Gemi Yat Kesimi Tasarım Takviyesinde tasarım hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcılarının kapsamı genişletilmiştir. Ülkemizin stratejik dalları ortasında yer alan bilhassa ilaç ve tıbbi cihaz/sarf üzere kesimlerimizin ihracatlarını süratli bir formda tetikleyecek olan yurt dışı pazarlara girişte mecburî olarak yapılan kayıt, müsaade ve ruhsatlandırma süreçlerine ait masraflar Pazara Giriş Evrakları Dayanağı kapsamına alınmıştır. Yurt Dışı Fuar Dayanağı kapsamında KOBİ’lerimizin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuara iştirakleri teşvik edilmiş ve daha faal fuar tertiplerinin düzenlenmesi gayesiyle dayanaklar farklılaştırılmış ve artırılmıştır. İhracat Dayanakları Hakkında Karar kapsamında getirilen yeni düzenlemeler ve dayanaklar ile her geçen ay bir yenisi kırılan ihracat rekorlarının artarak devam etmesi, ülkemizin dünya ticaretinden aldığı hisse artışının istikrarlı bir hale getirilmesi, ihracatçılarımızın dünya pazarlarında hak ettikleri yerin sağlamlaştırılması, ekonomimize ve istihdamımıza ivme kazandırılması hedeflenmektedir” denildi. (DHA)

Read Previous

Bursa’dan Hong Kong’a yaban mersini ihracatı

Read Next

Bakan Koca’dan Etlik Kent Hastanesi’ne ziyaret

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular