Rakip firma için istifa edene tazminat yok

Tam dört yıldır çalıştığı işyerinde, resmi müsaade günleri ve fazla mesai fiyatlarını alamadığını öne süren emekçi, istifa edip, sonraki gün birebir bölümde çalışan diğer bir fabrikada mesaiye başladı. Alacakları için eski işyerinden eli boş dönen emekçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

Davacı personel; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık müsaadelerini kullanmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini lakin hak ettiği fiyatların ödenmediğini, iş akdinin ise haksız bir biçimde sonlandırıldığını sav ederek bir kısım personellik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı işveren ise davacının taban fiyatla çalıştığını, öbür bir işyerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, sav ettiği üzere fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; davacının iş akdinin davalı patron tarafından haksız nedenle feshedildiği kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık müsaade alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil fiyatı taleplerinin reddine karar verdi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İstifa edene berbat haber

Emsal nitelikte karara imza atan Daire, kenti isteğiyle istifa eden çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmettti. Kararda şöyle denildi: “Davacı, dava dilekçesinde iş akdinin nasıl sona erdiğine ait bir açıklama yapmamış, davalı ise davacının diğer yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunmuştur. Belge ortasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi sona eren davacının bir gün sonra dava dışı öteki bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü, ayrıyeten tekrar evrak içinde bulunan Toplumsal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirgesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 ( çalışanın iş akdini haklı neden olmadan feshi – istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı halde kabulüne karar verilmesi yanılgılı olup bozma nedenidir.”

KAYNAK: İHA

Read Previous

Fahrettin Altun’dan BM’ye ‘dünya beşten büyüktür’ bildirisi: BM tekrar tasarlanmalıdır

Read Next

Sırbistan LGBT’ye karşı ayaklandı: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular