Psikologlardan Üstün Dökmen’e reaksiyon: Kendi narsizmini yenemeyen psikolog olamaz

 
Haber7

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olan Dökmen, “Başörtülü psikolog, psikiyatr, PDR uzmanı olamaz. Olması meslek etiğine terstir. Nötr olamazlar” kelamlarını sarf etti. 

Dökmen, başörtülü öğretmenlerin öbür branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, ‘Milli Eğitim müsaade verdiği için’ bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını tabir etti.

NEVZAT TARHAN: “KENDİ NARSİZMİNİ YENEMEYEN PSİKOLOG OLAMAZ”

Bir uzmanın psikolog olması için kendi narsisizmini yenmesi gerektiğini vurgulayan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu psikologun psikolog olması için bir-iki sene divana yatması gerekiyor. Kendi narsisizmini yenmesi lazım. Kendi narsisizmini yenemeyen bir kimse psikolog olamaz. Narsisizm de nedir, kişinin öz tenkit yapabilmesi, tenkide açık olması. Psikolog kendine teşhis koyamaz, üçüncü bir meslektaşından yardım alması lazım.” dedi.

Ruh sıhhati profesyonellerinin kendilerine başvuran danışan karşısında öncelikle kendi dünya görüşlerini bir şapka olarak çıkarıp asması gerektiğini vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “O şapkayı çıkarmadan girersen hakikati bulamazsın” ihtarında bulundu. Danışanların hem dünya görüşü ve kültürel kimliğiyle bir insan hem de hasta kimliğiyle bir insan olduğunu kaydeden Tarhan, “Biz o kişinin kültürel kimliğiyle olan öğretilerine hürmet duymak zorundayız. Ona ön yargılı olabiliriz, o vakit biz kendi ön yargılarımızı vestiyere kaldıracağız” dedi. Ön yargıların diyalogla çözülebileceğini kaydeden Prof. Dr. Tarhan, “Türkiye’de herkes tıpkı düşünecek demek, totaliterliktir. Bu tek tip insan ideolojisidir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, akademisyen müellif psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olmaz. Seans esnasında özdeşim kurar, sempati duyarsam artık o ruhsal danışman olmaktan çıkar” halindeki kelamları üzerine değerlendirmede bulundu.

“DANIŞANLAR HASTA KİMLİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ruh sıhhati profesyonellerine başvuran kişinin hasta kimliğiyle orada olduğunu belirterek “Bu kişiyi hasta kimliği ile kıymetlendiririz. O kimse natürel hasta kimliğiyle karşımızda olduğu için o kişinin inançlarını sorgulamak üzere bir tahlil yapmamıza hiç gerek yok. Şayet hasta ya da danışan o mevzuyu kendisi açarsa yani bununla ilgili çatışmaları, takıntıları veya öteki şeyleri varsa o vakit o bahis ele alır. Psikolojinin bir tarifi vardır. Psikoloji üç sözde toplanır: Akıl, beyin, kültür diye. Kültür ayağı çok değerlidir. Kişinin yaşadığı ortam ve kültür, o kişinin şu andaki verdiği kararlarını etkiliyor, hastalıklarını ya da sıhhatini etkiliyor. Bu nedenle yaşadığı kültürün bilinmesi kıymetlidir. Amerikan Psikiyatri Derneği, meslektaşlara gelecek hastalara yararlı yardımcı olabilmek için onların kültürlerini öğrenin diye tavsiyede bulundu. Amerika çok kültürlü bir toplum. Dünya görüşleri ve dini görüşler açısında çeşitli kültürden beşerler var. O nedenle onların kültürlerini öğrenin ve yanlış karar vermeyin, yanlış yönlendirmeyin biçiminde bir tavsiyede bulunuldu.” dedi.

“MESLEKİ NİYET BOZUKLUĞU OLABİLİR”

Bir psikolog, bir psikiyatrist ya da rastgele bir psikoloji profesyonelinin kendini danışanından üstün görmesinin mesleksel niyet bozukluğu olma ihtimali olduğunu gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bununla ilgili katı inançları varsa ve bu inançlarını hiç tartışmadan güya kanıtlanmış doğrular üzere savunuyorsa bu türlü durumda karşı tarafı üzecek, sinirlendirecek bir şey yapınca bunu kişinin hastalığına bağlar ve bunu kendi ön yargısı nedeniyle yapar. En değerlisi de bu şahıslar katı inançları nedeniyle ve bu türlü ön yargıları taşıdığı için bu türlü düşündüklerini de inkâr ederler.” dedi. 

“BAŞI AÇIK OLMAK NORM KABUL EDİLİYOR”

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in başı açık olmayı norm kabul ettiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Normali budur diyor. Onun ve bu şekil düşünen bireylerin başında bu türlü bir kalıp yargı var. Bunlar modernist dogmalardır. Modernist öğreti, modernist dogmalarda, bu bir dogmatik bilgidir, kutsaldır, tartışmaya kapalıdır. Bu katı inançtır, körü körüne inanılan bir inançtır. Bu türlü durumlarda o dogmatik ön yargıdır, o kişi için. Bir dogmadır. Kişi o dogmayı sorgulamaz. Sorgulamadığı için de değiştiremez.” dedi. 

Politik psikolojideki “Otomatik stereotipi” kavramına işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Politik psikoloji kitaplarında bir örnek vardır. Bir beyaz anne yanında çocuğu ile yürürken karşıdan bir siyahi geliyor. Beyaz anne farkında olmadan, hiç farkında değil, çocuğun elini tutuyor ve çocuğunu kendine çekiyor. Otomatik ön yargı, siyahi insan tehlikedir diyor, bunu tehdit olarak öğrenmiş ve çekiyor kendisine. Bu otomatik ön yargı, bu nasıl aşılır, diyalogla aşılır.” dedi.

“KENDİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ, ŞAPKA ÜZERE ÇIKARIP ASMALI”

Ruh sıhhati profesyonellerinin kendine başvuran danışan karşısında kendi dünya görüşlerini bir şapka olarak görmesini, o şapkayı çıkarıp asması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Diyelim ki baş örtüsüne dogmatik olarak karşı bir kimse, karşısına baş örtülü bir hasta geldi. O kişi, ofise girerken kendi dünya görüşünü bir şapka olarak çıkarması, karşıdaki vestiyere asması lazım. O şapkayı asacak ondan sonra laboratuvara girer üzere davranacaksın. Laboratuvara girerken ön yargılarını vestiyere bırakıp o denli girersin. O denli girmezsen hakikati bulamazsın ki. Artık karşımıza gelen kişi, hem dünya görüşü ve kültürel kimliğiyle bir insan, bir de hasta kimliğiyle bir insan. Biz o kişinin kültürel kimliğiyle olan öğretilerine hürmet duymak zorundayız. Ona ön yargılı olabiliriz, o vakit biz kendi ön yargılarımızı rafa kaldıracağız. Mesela cinsel kimlik sorunu olan, transseksüel biri gelirse onunla ilgili ön yargılı olabilir tahminen. O ön yargısını alacak kenara asacak, onu o andaki hasta dinamiğiyle kıymetlendirecek. Kendi ön yargısını asamıyor ve tarafsız olamıyorsa o kimse esasen mesleksel niyet bozukluğu vardır. O kimse o mesleği icra edemez. Bu mevzuda meslekten men edilmesine ait etik tartışmalar bulunmaktadır.” dedi.

“BU TİP BİREYLER BAŞÖRTÜLÜ GÖRÜNCE 220 VOLT ELEKTRİĞE TUTULMUŞ ÜZERE OLUYOR”

Bu kişinin islamofobisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu tip bireyler baş örtülü birini görünce 220 Volt elektriğe tutulmuş üzere oluyor. O devirleri yaşadık, çarpılmış üzere oluyorlar. Ön yargısı var. Bu ön yargısı olan bir kimse aslında yani halk ve toplumun bir kısmını düşman üzere görüyor demektir. Toplumun bir kısmını ikinci sınıf bir insan üzere görüyor demektir, ötekileştirmiş demektir. Yani bir beyazın, sihayileri ikinci sınıf görmesi üzere kendini üstün, özel, kıymetli görüyor. Danışandan kendini entelektüel ve ahlaki olarak üstün görüyor. Etik olarak ‘Kendimi üstün görüyorum. Ben seni tedavi edemem’ demesi lazım” dedi.

“ÖN YARGISI NEDENİYLE YANLIŞ SORULAR SORAR”

Böyle bir durumda en değerli şeyin kişinin ön yargısının farkına varmaması olduğunu kaydeden Tarhan, “Bunu katı bir inanç, bir bilgi üzere kabul ediyor. Bu türlü durumda ön yargısı nedeniyle karşı tarafa yanlış sorular sorar. Karşı tarafa farkında olmadan ön yargıya sebebiyet verebilir. O hasta o bireye bir daha gelmez. Mesela ön yargı sahibi kişi, halka yönelik bir hizmet yapıyorsa, bir anaokulu işletiyorsa, başörtülü bir anne çocuğunu anaokuluna getirdiğinde ona karşı tarafsız, bağımsız olamaz ki. Bu arkadaş madem ön yargısı var o vakit okulun kapısına ‘Buraya baş örtülüler giremez’ diye asması lazım. Kişinin kendi öz yargısına karşı bağımsız olması lazım.” dedi. Tarhan, “Diyelim Amerika’dasın. Siyahi bir hasta geldi. ‘Ben siyahileri sevmiyorum. Nefret ediyorum’ deyip ona randevu mu vermeyeceksin. Olabilir çok dürüstçe bir şeydir. ‘Ben siyahilere terapi yapamam. Onlara karşı önyargılıyım’ diyorsa geçmişte onunla ilgili travması olabilir kişinin. Geçmişte travması varsa aslında o da önyargı oluşturur.” dedi.

“KLİNİKÇİ OLSAYDI BU KADAR HOYRATÇA KONUŞAMAZDI”

İnşallah ya da maşallah üzere dini telaffuz ve kavramların kültürel kodlarımız olduğunu kaydeden Tarhan, “Bu asırlardır sosyolojik fazlar halinde gelen kültürel kalıplar. Bunları değiştirmek için insan üstten aşağı değiştirilemez ki. Bir kişi şayet bu türlü düşünüyorsa ‘Bu üslup düşünen hastalar bana gelmesin’ diye ilan etmesi lazım. O kişi aslında terapist değil, ruhsal danışman rehber öğretmen. Aslında bir klinik klinisyen değil o. Klinisyen olmadığı için çok bilmiyor bu hususları. Klinikçi olsaydı bu kadar hoyratça konuşmazdı. Şayet klinik psikolog olsaydı hastanın önyargısı, benim önyargım diye bu iki önyargıyı ayırıp kategoriye alırdı. Hastasını hasta kimliğiyle ele alırdı. O denli değerlendirirdi. Bunu yapamazsa zati terapist olamaz ki.” dedi.

“DİNİ NARSİZM DE VAR”

Etnik narsisizmin yanı sıra dini narsisizmin de olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu da kendi dinini üstün din olarak görüp herkesi empoze etmeye çalışmak. Bu da dini narsisizmdir. Dini narsisizm, mesleksel narsisizm bunların hepsi bir cinstir. Irkçılık bir hastalıktır. Toplumsal bir patolojidir. Klinik patoloji değildir. Klinik patoloji sınıflandırma kitaplarında yeri olan bir şeydir. İslamofobi bu türlü bir şeydir. Mesela birtakım şahıslarda ırkla ilgili ön yargıları vardır. Global bir İslamofobi var. Bence İslamofobi, global ruhsal savaşta yetiştirilmiş fikirdir. Zaten çıkmıyor bu. Bilerek oluşturulan bir kavram. Birileri Hristiyan kültürüyle Müslüman kültürü savaşsın istiyor ve bu savaş esnasında kendileri faydalanmak istiyor. İki kültürü kapıştırmak istiyorlar.” diye konuştu.

Nevzat Tarhan’ın açıklamalarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

AKGÜL: İNSANLARI DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE NAZARAN YARGILAMAMA, RUH SIHHATİ UZMANLIĞININ EN KIYMETLİ ETİĞİ

Dökmen açıklamalarına reaksiyon gösteren Ruh Sıhhati Derneği Lideri Dr. Ömer Akgül, Biz ruh sıhhati uzmanları, insanları dış görünüşüne nazaran yargılamamanın en kıymetli meslek etiği olduğu alanda çalışıyoruz” tabirlerini kullandı. Akgül, ‘hiçbir formda kabul edilemez’ dediği Dökmen’in bu açıklamalarını kınadı.

“KENDİ ETİĞİNİ ÇİĞNEDİĞİNİN FARKINA BİLE VARAMAYACAK KADAR GÖZÜ KARARMIŞ”

“Bunlar hiçbir halde kabul edilemez. Ben Ruh Sıhhati Derneği Lideri olarak yapılan bu açıklamayı esefle kınadığımızı belirtiyorum. Meslek mensuplarımızı bağlamayan bu açıklamadan beri olduğumuzu paylaşıyorum. 

“İNSAN ONURUNA YÖNELİK HER TÜRLÜ DURUŞUN KARŞISINDAYIZ”

Akgül, şunları söyledi:

“PROFESÖR UNVANI ALMIŞ BİR KİŞİNİN ÖTEKİLEŞTİRİCİ, KUTUPLAŞTIRICI BU TABİRLERİ KABUL EDİLEMEZ”

Dernek ismine açıklama yapan Akgül, “Ruh Sıhhati Derneği olarak, bizler toplumun ruh sıhhatini güçlendirme misyonunu güden ruh sıhhati profesyonellerinin toplumun hudut uçlarıyla oynamaması gerektiğini, bu bahiste ağzından kelamlar dökerken daha ince hassas tartması gerektiğini düşünüyoruz” sözlerini kullandı.

Akgül, “Bizler toplumu birleştirici, ruh sıhhatini güçlendirici en değerli meslek grubuyken, bizim meslek kümemiz ilişkin profesör unvanı almış bir kişinin bu türlü toplumu ötekileştirici, kutuplaştırıcı, ayrımcılığa maruz bırakacağı bu tabiri kabul edilemez” dedi.

Read Previous

Datça Belediyesi denizin içine heykel yaptı

Read Next

OYDER’den ‘6+6’ açıklaması: Uygulamayı destekliyoruz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular