Kontratlı öğretmenlik ön müracaatları ne vakit alınacak? 20 bin kontratlı öğretmen mülakat tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak misyon almak isteyen adayların beklediği duyuru geldi.

20 bin kontratlı öğretmen için müracaat süreci başlarken, branş dağılımına ait ayrıntılar ise açıklanan kılavuzda yer aldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7’de katıldığı programda 20 bin öğretmen atamasına ait branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak birinci 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra 288 vücut eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 ideoloji, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 toplumsal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk lisanı ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak birtakım alanlar olarak öne çıktı.

Öğretmen olmak ve misyon yapmak için can atanlar ise “Sözleşmeli öğretmenlik ön müracaatları ne vakit alınacak?” sorusunu gündeme getirdi.

Mülakat tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar, kuralları yerine getirip müracaatlarını kısa müddet içerisinde gerçekleştirmek istiyor.

Peki,Sözleşmeli öğretmenlik ön müracaatları ne vakit alınacak? İşte karşılığı…

Sözleşmeli öğretmenlik ön müracaatları ne vakit alınacak?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin kontratlı öğretmen atama takvimine nazaran adayların ön müracaat ve kelamlı imtihan merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri ortasında alınacağını söyledi.

Sözleşmeli öğretmenlerin mülakat yerleri 29 Temmuz’da açıklanacak, mülakatlar ise 1-13 Ağustos tarihleri ortasında yapılacak.


Başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma kaidesi aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ait Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Konsey Kararına nazaran atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların gereksinimi karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini muvaffakiyetle tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca yüksek tahsillerinin ve/veya pedagojik formasyon dokümanlarının yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yahut programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2021 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında atanacağı alan için puan cinsleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) prestijiyle 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan yahut öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B hususu kapsamında kontratlı öğretmen olarak atanan; fakat ataması iptal edilenler ile kontratlı öğretmen olarak çalışmakta iken kontratları feshedilenler bakımından, müracaat tarihinin son günü prestijiyle bir yıl bekleme mühletini tamamlamış olmak,

9. Öteki kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru kapsamında kontratlı öğretmen olarak misyon yapmakta iken kontratı feshedilenler bakımından, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 1 inci unsurunda sayılan istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme müddetini tamamlamış olmak,

10. Hala Bakanlığımızda yahut rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B hususu kapsamında kontratlı öğretmen olarak çalışmıyor olmak, koşulları aranacaktır.

Read Previous

AYT eşit yük birincisi İzmir’den çıktı

Read Next

DSÖ uyardı: Daha fazla vefatlar bekleyebiliriz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular