Doğal sit alanlarının müdafaa ve kullanma şartlarına ait prensip kararı yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 113 sayılı Doğal Sit Alanları Muhafaza ve Kullanma Şartları Unsur Kararı hakkında daha evvel yayımlanan yönetmeliğin güncellendiği duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada alınan yeni karar sonrası kesin korunacak hassas alanların tanımı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 113 sayılı Doğal Sit Alanları Muhafaza ve Kullanma Şartları Prensip Kararı hakkında daha evvel yayımlanan yönetmeliğin güncellendiği duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada alınan yeni karar sonrası kesin korunacak hassas alanların tanımı yapıldı.

Buna nazaran; ulusal ve milletlerarası değere sahip çeşit, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma yahut tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek jenerasyonlara aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarının kesin korunacak hassas alanlar olduğu bildirildi.

Açıklamada bu alanlarda doğal afetler yaşanması durumunda yapılması gerekli acil müdahalelerin bulunulabileceği bildirildi. Ayrıyeten bu alanlarla ilgili olarak kesin yapı yasağı olduğu vurgulanarak madencilik faaliyetinin de yapılamayacağı; taş, toprak, kum alınamayacağı; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı üzere gerecin de dökülemeyeceği belirtildi.

Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Muhafaza Bölge Kurulları tarafından yapılacak değerlendirmeye nazaran faaliyetlerin niteliğine, içeriğine nazaran, mecburilik halinde şartları, kapsamı ve mühleti belirlenmek kuralı ile kimi faaliyetlere müsaade verilebileceği anımsatılarak şu hususlara yer verildi:

– Bilimsel gayeli araştırma, eğitim faaliyetleri yapılabilir.

– Kültür ve tabiat varlığı varsa Bakanlığın müsaadesiyle bilimsel hafriyat, muhafaza çalışmaları yapılabilir.

– Bu alanların korunması, ıslahı, paklığı için bilimsel raporların sunulması halinde çalışmalar yapılabilir.

– Güvenlik, ihtar ve bilgilendirme maksatlı levha ve işaretler konulabilir.

– Orman yangın yolu açılması, ormanların bakım ve tamiri için çalışmalar yapılabilir.

– Alan içerisinde varsa anıt ağaç ilgili kurumların vereceği teknik raporla bakım ve tamiri yapılabilir.

– Ekolojik istikrarın devamlılığı için arıcılık faaliyetleri yapılabilir.

– Kuş müşahede kulesi yapılabilir.

– Kamu faydası varsa, gereksinim halinde yol güzergâhının kullanılması koşuluyla atık su, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve irtibat çizgisi yapılabilir.

– “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmeden evvel o alanda bulunan bir tesis varsa yeni bir düzenleme yapılmaması kuralıyla muhtaçlık halinde bakım, tamir ve güzelleştirme çalışmaları yapılabilir.

Örneğin; birtakım ormanlarda 1950’li yıllardan kalan elektrik çizgilerinde bakım yapılması çalışmaları gibi

– Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir.

– Dalyan ve lagünlerde doğal istikrarın devamlılığının sağlanması için; ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve rastgele bir yapı yapılmamak kaidesiyle alanın özelliğinden kaynaklanan klâsik avcılık metotlarıyla yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve tamiratına müsaade verilebilir.

Açıklamada Resmî Gazete’de yayımlanan prensip kararında ”Nitelikli Doğal Muhafaza Alanı” tarifinin da yapılmış olduğu kaydedilerek kesin korunacak hassas alanlarda yasaklanan ve müsaade verilen faaliyetlerin bu alanlarda da yapılabileceği, Nitelikli Doğal Muhafaza Alanlarında bungalov yapılamayacağı da vurgulandı.

Read Previous

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Read Next

Bakan Alım: Endüstride istihdam yaratacak her teşebbüsü destekliyoruz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular