Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişiklik

Bakanlık tarafından hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklikle, kiracı ve kiraya veren ilgisi çerçevesinde alışveriş merkezinin çeşitli masraflarından kaynaklanan meselelerin çözülmesi amaçlandı.

Buna nazaran, ortak kullanım alanlarına ait elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve tamirat üzere ortak kullanım alanı sarfiyatları ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare işçisinin vazifesiyle ilgili olanlar “ortak gider” olarak kabul edildi. Alışveriş merkezindeki işletmelerden sadece bu sarfiyatlar için ortak sarfiyat iştirak hissesi tahsil edilebilecek. Kelam konusu masrafların dışında kalan masraflar ile ortak sarfiyat niteliğini haiz olup belgelendirilmeyenler için işletmelerden rastgele bir bedel talep edilemeyecek.

Ayrıca, ortak kullanım alanlarından elde edilen süreksiz kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve öteki ortak kullanım alanı gelirleri ile alışveriş merkezi idarelerince işletmelerden alınan sarfiyat avanslarından elde edilen her türlü gelir “ortak gelir” kabul edildi. Bu gelirler, sırf ortak masrafların karşılanmasında kullanılabilecek.

Alışveriş merkezinin ortak masrafı niteliğinde olmayan ve alışveriş merkezi maliki yahut idaresine ilişkin masraflar olduğu kabul edilen reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere süreçler için alışveriş merkezindeki işletmelerden bundan bu türlü rastgele bir bedel tahsil edilemeyecek. Buna rağmen, yönetmelik değişikliğinden evvel kurulan kontratlarda karar bulunması halinde bahse husus sarfiyatlar için işletmelerden, mukaveleler yenileninceye ya da uzatılmış sayılıncaya kadar iştirak hissesi alınabilecek.

Yine yönetmelik değişikliğinden evvel oluşturulan mukavelelerde idare masraflarının alt kalemlerinin belirtilmemiş olması halinde, işletmelerden sırf alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare çalışanının vazifesiyle ilgili sarfiyatlar için iştirak hissesi tahsil edilebilecek.

ÇİFT KONTROL YAPILMIŞ OLACAK 

Alışveriş merkezlerinde her yıl bir evvelki yılın ortak gelir ve masraflarıyla ilgili standart, gerçeğe uygun, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlandığı raporların oluşturulması zarurî olacak. Ortak gelir ve masraf raporunun oluşturulmasına ait tereddütlerin ortadan kaldırılması için raporda bulunması gereken taban ögeler da yönetmelikle tespit edildi.

Ortak masraf iştirak hissesi hesaplama ve tahsilatları ile raporlamalarının mevzuata uygun olup olmadığının denetim ve tespiti gayesiyle alışveriş merkezi idarelerine bağımsız kontrol yükümlülüğü getirildi. Bu kapsamda, kelam konusu uygulamalar her yıl Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız kontrol kuruluşlarınca denetlenerek rapora bağlanacak ve alışveriş merkezindeki işletmelerin bilgisine sunulacak.

Bağımsız kontrol kuruluşlarınca hazırlanacak raporda yönetmeliğe ters tüm uygulamalar detaylı formda belirtilecek. Böylelikle Bakanlıkça yapılan kontrollerle birlikte alışveriş merkezlerinin ortak gelir ve masraflarına ait ikili kontrol yapılması sağlanacak.

Read Previous

Bakan Koca duyurdu: Bin 356 personel alınacak

Read Next

e-Devlet’e erişim artık büsbütün ücretsiz! İnternet paketine gereksinim kalmadı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular